Stowarzyszenie "RAZEM"


Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Stowarzyszenie "RAZEM"
ul.Sitkowsiego 1B
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 833513009        fax: 833527871

  NIP 5381832851        REGON 060564807

e-mail: razemsosw@powiatradzynski.pl
KRS 0000345006
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Radzyń Podlaski
98 8046 0002 2001 0103 9232 0001


siedziba
Stowarzyszenie Przyjaciół
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
 im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim
"RAZEM"

     Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
    im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim "RAZEM" funkcjonuje od stycznia 2010 r.
Jest to organizacja o charakterze charytatywnym, której misją jest działanie na rzecz  polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

  Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim:
- wspomaganiem procesu kształcenia, rozwoju i rewalidacji dzieci i młodzież niepełnosprawnej intelektualnie,
- mobilizowaniem społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym,
- propagowaniem działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie   osób niepełnosprawnych w placówce.
siedziba


Zarząd Stowarzyszenia Razem
Anna Kiewel - prezes
Monika Malon - wiceprezes
Katarzyna Kalinowska - wiceprezes
Michał Mich - skarbnik
Justyna Mordel - sekretarz
Paweł Steć - członek zarządu
Marta Kożuch - członek zarządu


Copyright 2015 Stowarzyszenie Razem & INTERIA.PL