Stowarzyszenie "RAZEM"Stowarzyszenie "RAZEM"

ul.Sitkowsiego 1B
21-300 Radzyń Podlaski

tel. 833513009        fax: 833527871

  NIP 5381832851        REGON 060564807

e-mail: razemsosw@powiatradzynski.pl

1%

KRS 0000345006
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Radzyń Podlaski
98 8046 0002 2001 0103 9232 0001

Dokumenty
Statut      POBIERZ


 Rok 2019
Wprowadzenie do sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne 
Bilans
Rachunek zysków i strat 
Informacja dodatkowa
 
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ


 Rok 2018
Sprawozdanie merytoryczne 
Bilans
Rachunek zysków i strat 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ


 Rok 2017
Sprawozdanie merytoryczne 
Bilans
Rachunek zysków i strat 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dodatkowe informacje  
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ


 Rok 2016
Sprawozdanie merytoryczne 
Bilans
Rachunek zysków i strat 
Wprowadzenie do sprawozdania  finasowego  
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ


 Rok 2015
Sprawozdanie merytoryczne 
Bilans
Rachunek zysków i strat 
Wprowadzenie do sprawozdania  finasowego  
Informacje dodatkowe 
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ


 Rok 2014
Sprawozdanie merytoryczne 
Bilans
Rachunek zysków i strat 
Wprowadzenie do sprawozdania  finasowego  
Informacje dodatkowe 
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ

 
 Rok 2013
Sprawozdanie merytoryczne 
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników 
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ 

               
                               
                          
                                             
Copyright 2015 Stowarzyszenie Razem & INTERIA.PL